Εκτύπωση
Με την έναρξη της συνεργασίας μας εκδίδουμε πιστοποιητικό υγιειονομικής κάλυψης και βεβαίωση εφαρμογής.

Yπεύθυνος απολυμάνσεων

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΚΑΝΔΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ/ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6979-444526